loopoefeningen

Loopvormen met lage hordes.

Loopvormen met “hoedjes”.
Diverse loopvormen, voorwaarts, zijwaarts, achterwaarts, gecombineerd aan de hand van neergelegde hoedjes.

Loopvormen met hoedjes en tennisbal.

Loopvormen in wedstrijdvorm.
Aan beide zijden van het net hetzelfde parcours neerleggen met hoedjes. Op elk hoedje een bal, behalve op één. Opdracht: verwissel zo snel mogelijk alle ballen in een zelf gekozen volgorde (taktiek)
Spreek duidelijk start- en finishplaats af. Wie is het snelst?