Welkom

Over Ons

Welkom op de site voor training en volleybal bij Apollo 8.
Volleybalvereniging Apollo 8 is een ambitieuze, bloeiende en actieve vereniging.
Sinds de oprichting in 1969 is Apollo 8 uitgegroeid tot een vereniging met rondom 500 enthousiaste leden, die wekelijks trainen en wedstrijden spelen.
Zie onze verenigingswebsite voor meer informatie.

Training bij Apollo 8.

Het technisch beleid bij Apollo 8 wordt bepaald door de Technische Commissie. Deze heeft voor de opleiding technische kaders vastgesteld, waarmee de trainers aan de slag gaan. Om m.n. voor de jeugdopleiding meer eenheid in techniek en tactiek te krijgen, gebruikt Apollo 8 het “technisch plan”.

In dit videoplatform is dit technisch plan verder uitgewerkt. Door niet alleen een plan op papier te hebben, maar dit te voorzien van diverse korte instructiefilmpjes die de techniek verduidelijken, hopen we de kwaliteit van trainen te verbeteren.
Door dezelfde achtergrond informatie te gebruiken, ontstaat er eenheid van handelen in de trainingen. Zowel speelsters als trainers kunnen kennis nemen van de website.
Bovendien geeft het trainers houvast en ideeën bij het geven van de trainingen.

Doel van de website

Deze website richt zich met name op het aanbieden van training en oefenmateriaal voor de jeugdopleiding. (C – B – A jeugd).
Hiermee kunnen alle speelsters en trainers uitgebreid informatie opdoen. Op deze manier kunnen zij thuis trainingen voorbereiden of op zoek gaan naar extra trainingsstof.
Wij  zijn er van overtuigd, dat de kwaliteit van volleybal alleen omhoog gebracht kan worden door samen met andere verenigingen te werken. We stellen deze trainingsinformatie dan ook op het open internet beschikbaar voor een ieder die hier interesse in heeft.

Namens het Technisch kader van Apollo 8 veel plezier en succes met de trainingen!

 

Hebt u vragen of opmerkingen: mail de webmaster