aanval – passen volgorde

De passen volgorde bij rechtshandige spelers: R – L -(grote pas) R / L. De laatste 2 passen volgen elkaar snel op. Er volgt een snelle afzet.
Op positie 4 aanlopen van buiten het veld naar binnen.