Verdediging

Begrippen:

Verdediging: uitgangshouding ( laag zitten, op je voorvoeten, je knieën zijn voor je voeten en schouders voor je knieën.)
Verdediging: kruispas van uitgangspositie naar verdedigingspositie (uitstappen, kruisen voorlangs en uitstappen)

Techniekonderdeel
VERDEDIGING
fase 1fase 2fase 3
Uitgangshouding
Verplaatsing
Armhouding op raakmoment bal
Rol: lengterol/zijwaartse rol
duik
Open houding, handen breed naast je lichaam

Laag zitten naar voren gericht (schouders/knie/tenen)

Na de setup naar voren sluipen

Naar de bal toe door bewegen als er geslagen is

Armen stil

Rollen: klein maken

Rollen over lengteas/schouder

Bal met 2 handen spelen in duik
Na setup met kruispas naar verdedigingspositie en naar voren sluipen

Reddingsbal(door de bal heenlopen)

Verdedigen aan de hand van de blokkering

Armen stil/spanning van je armen

Bal met 2 handen spelen
Verdediging in relatie tot blok

Bal voor je en aan één kant naast je pakken, afhankelijk van positie en aanval.

Pancake
oefeningen fase 1beschrijving van de oefening
Tr. en aanvaller A (speler die gericht kan slaan) op verhoogd blok, slaan na elkaar een bal aan op C en B.
Deze verdedigen de bal naar de sv. die setup voor- of achterover geeft in de ring/mand.
C/B dekken de bal uit, vangen bal af en sluiten aan de andere rij bij D weer aan.
Tussen A en Tr. staat een speler die ballen aangeeft.
(C/B brengen de bal eerst hier voor aansluiten bij D.)

oefeningen fase 2beschrijving van de oefening
Aanval door A/B op C/D.
Aanvaller heeft drie mogelijkheden:
*diagonaal
*rechtdoor
*tipbal in zone verdediger
Ralley uitspelen.
Na ralley wisselen met E/F.
Variatie:
Volgens King of Court..
Vaste tweetallen. Wie wint staat aan kant C/D.
Ralley winnen is een punt. Wie meeste punten na x-tijd.
oefeningen fase 3beschrijving van de oefening
Tr. serveert op A die passed naar de sv.
Aanval door B of C aan het net en door A (3-m. aanval).
Team verdedigt en speelt side-out.
A/B/C/sv. verdedigen.

Met opdrachten voor aanvallers:
*tipbal op bepaalde plek
*via blok scoren aan buitenkant.