Serveren

Techniekonderdeel
SERVEREN
fase 1fase 2fase 3
Staande float
Sprongfloat
Sprongserve
Staande float

4-Llen: (voor rechtshandige speelster)
* linkervoet voor
* links opgooien
* linkerhand gestrekt met bal
* laag opgooien

Elleboog van de slagarm hoog
Bal opgooien met niet slaghand
ter hoogte rechtervoet

Spanning op slaghand/baksteen
Gewicht naar voorste voet verplaatsen.
Heupindraai, evt. sleept achterste been mee.

Bal in het midden kort raken met de handpalm.
Doel: rotatieloos

Staande float

Kort serveren

Gericht serveren

Diagonaal serveren 1-1 5-5

Doel: strak en snel


Jumpfloat

Opgooi met 1 of 2 hand tijdens de 2e pas)

Aanloop links/rechts/links

Maximaal in het veld springen

Op hoogste punt bal raken


Sprongserve

Hoog opgooien met slagarm

Opgooien met topspin langs je heup

Voetenritme: van aanvalspas l-r-l

Na opgooi kort wachten, dan aanloop beginnen
Taktisch serveren om aanvaller uit te schakelen:

Serveren van pos. 1 : indraaien schouderlijn naar pos. 1
en serveren naar pos. 1

Serveren om setter uit te schakelen:
serveren kort naar pos. 2

Afwisselend serveren van lange en korte ballen
naar bep. posities.

Overig:

Camoufleren van de service (kijken naar andere kant,
draaien naar andere kant, hard-zacht camoufleren.

oefeningen fase 1beschrijving van de oefening
Bevestig een toversnoer een meter boven het net.
Opdracht: serveer naar de speler aan de andere kant van het net.
De bal moet tussen net en lijn door naar de overkant.
Variaties:
* op tijd, wie heeft meeste punten na 1 minuut.
*na x-aantal goede ballen stap achteruit.
*wedstrijd: beide goed dan pion naar voren, bij fout naar achteren.
*puntentelling, tussen lijn en net door 2 punten, tegen lijn 1 punt.

oefeningen fase 2beschrijving van de oefening
Opdracht: je speelt een wedstrijd 1-1 op 1/3 veld.
Je mag de bal maar 1x raken.
Je begint met een serve.
Doordraaien d.m.v. King of Court (winnaar=1 punt).
Extra beloning: ace is 2 punten.
Variaties:
* 2x spelen uit stand
* in sprong, bov.hands, onderhands.
* 2-2 op een half veld

oefeningen fase 3beschrijving van de oefening
Je staat in rotatie 4.
Opdracht: Speler A diagonaal kort (pos.2) of rechtdoor (pos.5)
Speler B rechtdoor kort (pos.2) of diagonaal (pos.5).
Puntentelling: Wedstrijd wie het eerst bij 5 pnt. is.
Dan wisselen van functie.
serveerders: ace=2pnt.
site-out niet verwerkt tot aanval=1 pnt. Aanvallers: aanval direct
op de grond= 2 pnt, indirect 1 pnt.
Aanvallers mogen de bal niet in 3 m.vak spelen.
Met z'n 3-en verdedigen.
Variatie: serveerder tegen team.
Scoort team direct, dan plek doordraaien.
Hoeveel servebeurten nodig voor compleet rond?

Links

volleybalclinic Matt van Wezelhttps://youtu.be/d5vp8meVx_M