Pass

Techniekonderdeel
PASSING
fase 1fase2fase 3
Zonder verplaatsen
Met verplaatsing
Serve voor je passen (links/rechts)
Serve op je lichaam passen
Diepe serve achter je
Bovenhands passen
Ralleypass
Zonder verplaatsing
video passtechniek

Open uitgangshouding/schouders voor
van ontspannen naar spanning

Breed staan op gehele voet, (goed in balans staan),
neutraal, rv. iets voor

Armen stil

Buitenste arm eerst, dan binnenste;
hoeken maken, breed blijven

Schouders optrekken

Inveren en uitveren/ kachel

Armen volledig strekken/plank (spanning)

Met verplaatsing

Uit de balbaan blijven bij een bal op of over je.

Eerst voeten, dan armen indien nodig, armen moeten zo snel
mogelijk naar de bal, de bal aanvallen.

Ralleypass

Vrije bal, buiten 3 m.: vingers wijzen naar de grond;
meer ri. 3 m. armen meer horizontaal.
Hoek van inval is hoek van uitval.
Met verplaatsing

Uitgangspositie (4m.)

Snel verplaatsen

Stabiel staan voor spelen

Bal ver van je lichaam

Grote ruimte tussen armen en lichaam

Rug bol (oef. met stok)

Platvorm helemaal stilzetten richting setter

Bal links pakken is rechterschouder laag en andersom

Bal hoog inpassen

Bovenhands passen

Boven je hoofd passen, vingers aanspannen, bal wegpushen

Ralleypass

Vrije bal situatie onderkennen
Diepe service; bal achter je passen:

Been optrekken, ruimte maken, bal hoog pakken

Overig

Korter serves: armen op moment van spelen
meer horizontaal
oefeningen fase 1beschrijving van de oefening
Doel: bal op de mat spelen.
Opdracht: Trainer slaat bal over het net aan.
Slaat trainer bovenhands aan dan onderhandse pass;
slaat trainer o.h. dan b.h. pass
Variaties:
*onderhands, bovenhands
*wie eerst bij 25 pnt.
*achter elkaar als groep, bij een fout terugval tot 5-10-15-20.
oefeningen fase 2beschrijving van de oefening
Opdracht: samenwerken in pass en snel positie innemen.
Speler A serveert naar B en C die vlak achter elkaar staan.
Bij de opgooi van A stuurt C (achterste speler) met een tikje B
naar rechts of links en neemt zelf andere positie in.
Pass naar D die met een stuit de bal terug geeft naar A.
Variatie: verplaatsing naar 3m. door de één en achterlijn
door de ander (B en C). Snel positie innemen.
oefeningen fase 3beschrijving van de oefening
Opdracht: serve (A) tegen pass (C).
Wie heeft het eerst 3 pnt.
scores A: bij ace of ketsbal=1 pnt.
scores C: perfecte eerste tempopass of A serveert
2x fout achter elkaar.
Partij B oefent trainingsserve.
Variatie:
*foute serve van A= wissel met B.
*foute serve B is "straf".